Med en specialbyggd GPS–modul och en enkel GPS–mjukvara går det att få riktig positionering i Google Maps. Men att låta själva GPS–modulen sitta direkt ansluten till iPhones dockningskontakt ser riktigt klumpigt ut. Det borde trots allt vara smidigare med en vanlig extern GPS-modul som är ansluten med sladd. Särskilt om den är tänkt att användas i en bil.

GPS on the iPhone