Det har dykt upp ett antal olika metoder för att få en lugn menyrad i Leopard där inte bakomliggande skärmbild/färg lyser igenom. Ännu har dock ingen riktigt grundläggande lösning presenterats, men snart borde vi ha en sådan tillgänglig.

Det visar sig nämligen att det ska gå att programmässigt ändra utseendet på menyraden. Det bästa beviset för detta är att Apples bildhanteringsprogram Aperture lockar fram en neutral menyrad, något som är viktigt för att inte lura vårt färgseende vid bildbehandling. Nu gäller det bara att någon gräver tillräckligt djupt för att hitta den inställning som kontrollerar menyraden så är saken biff.