Den kritikstorm från tidigare iPhonekunder som blåste igång sedan Apple sänkte priset på iPhone med hela USD 200, har förvandlats till en lätt bris sedan Steve Jobs erbjöd ett tillgodohavande på USD 100 till alla tidigare kunder för inköp hos Apple. Steve Jobs öppna brev och hanteringen av hela situationen har till och med fått ett eget namn – iPology.

De allra flesta verkar nöjda med den ersättning Apple utlovat. Många bedömare ser dessutom det inträffade som en ytterst smart marknadsföringsvinst för Apple. Uppskattningsvis rör sig det totala ersättningsåtagandet från Apple om ungefär USD 25 miljoner. Sedan dessa växlats in mot Appleprodukter med hög marginal eller motiverat till inköp av produkter till ett värde större än USD 100, rör det sig om ett ännu mindre totalbelopp. Väl placerade marknadsföringspengar med andra ord.

Jag är helt övertygad om att Apple redan från början kalkylerat med en hygglig prissänkning för iPhone innan julhandeln drar igång, i storleksordningen USD 100. Att prissänkningen blev dubbelt så stor har säkert flera orsaker, dels handlar det om att iPhone fått så goda omdömen och ett så bra bemötande, men även på sådant som att snabb försäljning och lägre komponentpriser fått fram större skalfördelar tidigare än väntat.

Den allra viktigaste anledningen till det så drastiskt sänkta priset tror jag är det Steve Jobs själv angav i sitt öppna brev. Apple har här en unik chans att snabbt kapa åt sig marknadsandelar. Det går inte att vänta, eftersom nästa tillfälle att göra detta ligger ett år fram i tiden, inför nästa julhandelskvartal.

”First, I am sure that we are making the correct decision to lower the price of the 8GB iPhone from $599 to $399, and that now is the right time to do it. iPhone is a breakthrough product, and we have the chance to ‘go for it’ this holiday season. iPhone is so far ahead of the competition, and now it will be affordable by even more customers. It benefits both Apple and every iPhone user to get as many new customers as possible in the iPhone ‘tent’. We strongly believe the $399 price will help us do just that this holiday season.”

Det är värt att sänka vinstmarginalen för att snabbt etablera ett fotfäste på mobilmarknaden. Den möjlighet man har att rida på iPhonevågen innebär dessutom draghjälp åt hela det övriga sortimentet.