Robert Fabricant från frog design tar upp ett antal aspekter hos iPhone som visar på ett föråldrat sätt att förhålla sig till design och kommunikation. Förlegade metaforer och slentrianmässiga ikoner tar inte iPhone så långt i funktionalitet som den skulle kunna nå.

Genom en lista på fem punkter visas på ett onödigt konservativt synsätt vad gäller ikoner, listor, SMS, Kontakter och RSS. Klart intressant läsning kring sådant som går att förbättra hos iPhone.

Kanske är Apple mest försiktiga vad gäller att komma med alltför stora förändringar från det som är välkänt i startskedet av iPhone–eran. Med utbytbar mjukvara kan Apple fortfarande slå till med riktigt genomgripande innovationer kring hur modern kommunikation ska hanteras och visualiseras.