Steve Jobs tillsammans med ett antal av Apples höjdare har idag introducerat iPhone i UK. Som väntat blev mobiloperatören O2 exklusiv samarbetspartner till Apple.

Det är samma iPhone som vi känner till sedan förr som släpps 9 november. Samma skäl som tidigare anges dessutom för att inte välja 3G, alltför stor effektförbrukning som ger kort batteritid.

WiFi–åtkomsten i UK sker i samarbete med Cloud som har 7 500 accesspunkter. Presentationen idag gäller exklusivt för UK, det finns ännu inga besked om vad som händer med övriga Europa.

”We said we’d be in a few countries in Europe and we still plan to do that. As to the carriers, we took the approach to see who would be the best fit — it’s like going out on a few dates before getting married. So yeah, we have a few upset girlfriends out there.”
–Steve Jobs