En ny marknadsundersökning ger stöd för mitt tips om att YouTube kan visa sig vara iPhones killer application. Möjligheten att se video på en skarp skärm ses av de flesta som en stor fördel hos iPhone jämfört med andra mobiltelefoner.

”Consumers want to watch video on their cell phones, but they have high expectations for the experience. The iPhone shows consumers that the potential is there to meet or exceed their expectations for mobile video.”