Den mystiska helylleman som vi sett demonstrera iPhone i Apples ultrapedagogiska instruktionsfilmer, verkar ha uppstått ur tomma intet. Ingen har såvitt jag vet lyckats klura ut vem han är.

Kan det vara så att Mr. X helt enkelt inte finns i verkligheten? Nya rön tyder på att han faktiskt är identisk med den datoranimerade figur (Jay), som för sisådär femton år sedan var värd i det interaktiva programmet Macintosh Basics som följde med alla Macar.


Likheten är slående. Den sentida versionen har dock mer Jobslik tröja samt något sämre syn såhär på äldre dagar. Dessutom tycks han ha gift sig, kanske med sin kollega från förr (Connie). Självklart går det dessutom att med Pixar till hjälp, göra betydligt mer realistiska simulationer av människor idag.