Det har inte skrivits så mycket om vilka nyheter vi kan vänta i Mac OS X 10.5 Leopard Server. En nyhet som Apple visar upp är i alla fall applikationen Podcast Producer.

Podcast Producer är ett program för att koda, publicera och distribuera poddsändningar med hög kvalitet. Om detta program får någon motsvarighet i vanliga Leopard är inte känt.