De klassiska stegen efter en Appleintroduktion gås igenom snabbare och snabbare för varje gång. Det dröjde inte länge innan åtminstone tre instanser plockat isär varsin iPhone i små, små delar.

iFixit har längst tradition vad gäller isärplockning. Think Secret och Powerbook Medic vill inte vara sämre. Såvitt jag vet har ännu ingen guide för hur man monterar ihop iPhone igen publicerats.