The iPod Shuffle Page startade med fotomontage av första generationens iPod Shuffle. Sedan har den utökats med bilder på andra iPodmodeller, för att på sistone ha förärats med en del iPhonebilder.