Med en ökning av Apples aktiekurs på mer än 50 procent det senaste året, kan Steve Jobs kosta på sig att vara kaxig.

Frågor om aktieoptioner, miljöåtgärder och annat fick sin dos av Jobs vassa tunga vid Apples årliga aktieägarmöte rapporterar CNET News. Även Macworld US har en bra artikel om denna sammankomst.

På en fråga om Jobs tänkte kompensera Apple för de optioner han mottog oktober 2001, vände Jobs på resonemanget eftersom optionerna beviljats redan augusti 2001, då aktiekursen befann sig på ännu lägre nivå.

”I didn’t ask the company to pay me back.”

Med tanke på att Jobs bara har 1 USD i lön men ändå blev förra årets högst betalda VD i USA, kom frågan om hur Apple redovisar ersättning till sina chefer upp. Inga förändringar vad gäller detta ska ske, varpå Jobs kommenterade sin lön.

”I get 50 cents a year for showing up, and the other 50 cents is based on my performance.”

Greenpeace fortsätter att irritera Jobs med sina krav på att Apple ska ta till fler miljöåtgärder, trots Apples grundliga redovisning av sitt miljöarbete nyligen.

”You rate people on what they say they are going to do. You should hire a few more engineers and scientists to open a dialogue with companies, since finding alternatives to harmful chemicals is really an engineering challenge to find materials that are safe and reliable.”

Tidplanen för iPhone är oförändrad och Jobs visade upp sitt eget exemplar för deltagarna. En fråga gällande filmuthyrning via Apple TV gav svaret att det får vi se, lovar gott för de som hoppas på detta. Apples .Mac lovades en uppryckning framöver.

Den allra kaxigaste kommentaren gav svar på frågan om huruvida Apple tänkte anställa fler utvecklare för att undvika förseningar i stil med den introduktionen av Mac OS X 10.5 Leopard tvingats till.

”I wish developing great products was as easy as writing a check. If that was the case, Microsoft would have great products.”