Några ganska subtila förändringar hos iPhone har uppmärksammats i de utskick som gått ut i nyhetsbrev genom Apples exklusiva mobiloperatörspartner AT&T.

I en animerad GIF–bild syns ett par nya symboler i användargränssnittet för Google Maps. En av dessa ser ut att vara en zoomfunktion och den andra är antagligen till för att visa trafikinformation.

Dessutom har operatörsnamnet Cingular nu ersatts med AT&T högst upp på skärmen, efter sammanslagningen av dessa två operatörer.

För mig har alla spekulationer om iPhones applikationer, eller brist på specifika applikationer alltid framstått som ganska märkliga. Apple har visat upp precis så mycket som de kan, vill och behöver av iPhone, för att sedan kunna överträffa förväntningarna vid försäljningsstarten, precis som vanligt.

Det finns inget som utesluter möjligheten till andra/förändrade applikationer än de som visats från början, även från tredjepartsleverantörer. Steve Jobs själv har till exempel talat om möjligheten att låta iPhone visa videomaterial från YouTube.