Gissningarna kring Fake Steve Jobs identitet har varit många men än så länge förblir upphovet till denna underhållande blogg hemlig.

Wireds redaktör Leander Kahney som även skapat bloggen och boken Cult of Mac har utpekats men förnekar inblandning.

Någon koppling till Wired verkar ändå finnas. Ett bokprojekt ska dessutom vara på gång och då bör vi få reda på vem/vilka som ligger bakom inblickarna i (Fake) Steve Jobs liv och tankar.