Konsumentverket i Danmark har undersökt klagomål om att Apples iBook G4 efter drygt ett års användande i många fall vägrar att starta upp. Apple har med hänvisning till att problemet inte beror på något inneboende fel i designen, vägrat att åtgärda saken genom reparation eller utbyte.

En del driftiga användare som råkat ut för problemet, har kunnat få liv i sina datorer genom att applicera tryck på höljet, eller lägga in shimsplattor av kartong över moderkortet för att uppnå samma effekt.

Konsumentverket beslöt därför att undersöka saken närmare med hjälp av ett oberoende elektroniklabb. Denna undersökning visar att en lödning på moderkortet gradvis försvagas när på/av–knappen används. Till slut släpper lödningen helt, kontakten bryts och datorn vägrar starta.

”It is a bit like a person dying a little bit every time he breathes because the cells break down. In the same way, the computer dies a little every time you turn it on and off.”

Frederik Boesgaard Navne

Undersökningen av en defekt iBook genomfördes mycket grundligt, med allt från stereomikroskop till röntgen och dissektion. Konsumentverket i Danmark har ålagt Apple att åtgärda problemet för de som drabbats, vilket Apple även gjort i en del fall.

Har du en iBook med liknande symptom, kan det därför vara läge att avvakta/kräva en reaktion från Apple även för konsumenter utanför Danmark.

Via AppleInsider