Creative X-Fi Sound System i600 är ett nytt lite större ljudsystem för iPod. Här är det inte allt–i–ett som gäller utan fyra delar, plus fjärrkontroll.