Idag är det precis tio år sedan Apple meddelade att Newton inte längre skulle vara kvar inom företaget. Antingen skulle denna avdelning säljas eller göras om till ett eget bolag.

Initiativet till att slimma organisationen och koncentrera sig på en mindre mängd produkter drevs hårt av Steve Jobs, som vid denna tid återkommit till Apple som rådgivare till VD Gil Amelio genom köpet av Next 1996.

Trots Steve Jobs ord om motsatsen, skulle det inte dröja länge innan han tog över ansvaret som tillfällig (senare permanent) VD för Apple. Newton fick sin definitiva dödsstöt mars 1998.

De sista Newtonmodeller som Apple släppte blev MessagePad 2000/2100 och eMate 300. iPhone kan sägas bli en sentida efterföljare till den kategori handhållna datorer som tog sin början med Newton.