När Steve Jobs introducerat iPhones alla nyskapande finesser utbrast han; ”And boy have we patented it!”. Unwired View har nu gått igenom de patent rörande iPhone som blivit offentliga för att kolla om detta påstående stämmer.

Apple har verkligen tagit lärdom av tidigare missar vad gäller det ibland bristfälliga patentskyddet för sina produkter. Vad gäller iPhone verkar man verkligen ha täckt in det mesta, vilket gör det väldigt svårt för andra aktörer att komma med något som tar efter iPhone alltför mycket.

Hela historien började med Apples försök att skapa en Multi–touch–skärm för att få till ett bättre användargränssnitt till en tabletdator 2003-2004. När Steve Jobs fick se resultatet, skippades tankarna på att använda detta för traditionellt datorbruk och istället riktades ansträngningarna mot att skapa en revolutionerande mobiltelefon.

Det är inte helt lätt att åstadkomma en skärm som kan urskilja flera beröringspunkter samtidigt. Apples lösning för att åstadkomma en fungerande sådan skärm är självklart patenterad.

”Apple solved this problem by putting a number of transparent electrodes or array of conductive lines formed from Indium tin oxide (ITO) on a panel and thus forming a number of separate reference points (grid), which could be used to determine the position of multiple objects touching the screen at the same time. The force sensing mechanism embedded between electrode layers also allowed them to deduct the intentions of the user based on the way he puts fingers on the screen and filter out accidental touches.”

Apple gick sedan vidare och klurade på alla möjliga sorters sätt att manipulera ett grafiskt användargränssnitt med hjälp av fingergester, självklart patenterat.

Sedan band man ihop säcken med ett patent för alla de funktioner som ovanstående lösningar skulle kunna kontrollera i en och samma enhet. Här inkluderas även övriga sensorer i form utav accelerometer, närhets–sensor och omgivningsljus–sensor som Apple även har patenterat.

Klart intressant läsning inför den snara försäljningspremiären för iPhone.