Ett nytt patent från Apple kan ge inblick i en tänkbar utveckling för Apple TV. Patentet talar om en central multimediahubb som kan utnyttja externa hårdvarumoduler. Dessa moduler kontrolleras via den centrala enhetens menysystem genom ett system med insticksprogram. Låter ganska likt Apple TV det där.

Varför inte koppla till en TV–mottagare med inspelningsmöjlighet och en DVD–/HD–DVD–/Blu–Ray–spelare i samma stack. Styr sedan hela klabbet med din iPhone/iPod. En klart intressant tanke som redan nu i viss mån håller på att testas genom alla de hackare/moddare som kopplar in hårdvara via USB, samt gör insticksprogram för nya funktioner till Apple TV.