Mutually Assured Destruction (MAD) var den storkrigsdoktrin som vi något äldre medborgare växte upp med på ett påtagligt vis under det kalla krigets era. Skyddsrum, utrymmningsplaner och annat var redo för tredje världskriget, en uppgörelse utan vinnare.

Om endera sidan (öst eller väst) attackerade med kärnvapen, skulle motståndaren genast skicka iväg hela sin armada av missiler för att slå ut den andres anläggningar och befolkningscentra. Ingen vinner, alla dör…

Detta är det scenario som strategispelet DEFCON bygger på. Här kontrollerar du från din kärnvapensäkra bergsbunker alla strategiska styrkor. Ditt mål är att ta kål på så många miljoner som möjligt av din motståndares befolkning så snabbt som möjligt när missilerna börjar flyga i sina oåterkalleliga banor.

”Global thermonuclear war has never been this much fun. It’s macabre, but plotting for your friend’s total annihilation is perfectly satisfying.”
Andrew Welch

DEFCON som hämtat sin inspiration från den gamla åttiotalsfilmen WarGames, går att spela både enskilt och över nätet. Ska funka fint till Macar med G4–processor eller nyare/bättre.