Setty Smooth visar med sin musikvideo The Mac vad stora bildskärmar och iChat AV kan användas till.

”You know this ain’t no PC baby this here Mac is virus free!”

Setty Smooth – The Mac