En av nyheterna i Mac OS X 10.4.9 är att iChat fått stöd för USB–webbkameror. Men det är inte frågan om att stödja en massa olika gamla modeller med krav på olika drivrutiner. Det som stöds är kameror som följer en ny standard – USB video class (UVC).

UVC–kameror har sedan tidigare inbyggt stöd i Mac OS X från och med verson 10.4.3. Vidare har Windows XP från och med SP2, samt Windows Vista stöd för UVC. Linux kan hantera UVC genom en speciell drivrutin. Även Sony PS3 har stöd för UVC.

UVC har som synes så gott som universellt stöd i de mest använda operativsystemen. Detta gör det lika enkelt att hantera webbkameror (och andra UVC–enheter) som det är att hantera flashminnen. Bara att plugga in och använda med andra ord. Står det i specifikationerna att kameran stödjer UVC – då ska den fungera med iChat.