RoughlyDrafted har en helt excellent genomgång kring läget på datormarknaden. Den skiftar fokus på ett intressant sätt genom att visa på att Microsoft inte är Apples huvudsakliga konkurrent. Apple tävlar med de PC–tillverkare som alla kämpar hårt för att sälja så ickeinnovativa och på alla sätt billiga datorer som möjligt till allt lägre marginaler.

”Microsoft makes no premium from sales of higher quality PC hardware; it supports HP and Dell in their crusade to profit from selling more units of e-waste more often.”

Eftersom PC–industrin i stort är så beroende av Microsoft har de heller inget att sätta emot Apples nya intåg på konsumentvarumarknaden med iPod och annat.

”Being independent from Microsoft actually helps Apple tremendously; the rest of the industry’s reliance on Microsoft hamstrings them from effectively competing with Apple.”

Apple har nu växt så mycket i värde och lönsamhet att de kan tävla med företag som omsätter betydligt mer. När Apple dominerar inom de mest lönsamma segmenten återstår marknaden för prispressade produkter för övriga datortillverkare att slåss om.

”Apple doesn’t have to take a majority share of the desktop market to win, it only needs to take the most valuable segments of the market. Once that happens, Microsoft will be forced to choose whether it wants to battle Mac OS X for control of the slick consumer desktop, or repurpose Windows as a cheaper, mass market alternative to Linux in corporate sales.”

En mycket intressant artikel som visar vad som kan vara på gång.