I Nitrozac och Snaggys version av Bill Gates fantastiska tirad av osanningar, har de lagt in ännu en aktör – PC från Apples Get a Mac–reklam. Känsliga PCs varnas för den skrämmande slutklämmen.

PC och Bill