Det har varit en lång väntan, men nu får äntligen Mac OS X chansen att mäta sig med den färdiga versionen/versionerna av Windows Vista. Den senaste Get a Mac–filmen gör detta på ett träffande och tydligt sätt. Mac OS X är enkelt att använda, Windows Vista är onödigt ängsligt komplicerat.

Security