Vill du höra Steve Jobs sjunga om iPhone? Tänkte väl det. Jag har speglat en skön låt som använder sig av Steve Jobs röst från introduktionen av iPhone. Särskilt framträdande är det parti som visar vad Jobs tycker om de där små pekpinnarna som andra tryckkänsliga skärmar brukar behöva – ”Yauch!”.Nobody wants a stylus