Jon Fortt har satt samman en intressant artikel om Apples framtid. Med iTunes som centralt nav har Apple chansen att ta ett kliv framåt och bli detta århundrades motsvarighet till det Sony var före millenieskiftet.

”It should be noted, though it rarely is, that while the iPod gets all the attention, iTunes is really Apple’s secret sauce. Every iPod user installs iTunes, and uses it to sync music and video between iPod and computer. Every time Apple gets a customer to embrace iTunes – buy and manage songs there, download video, create playlists – it gets harder for that person to switch to a competing music player. In that way, iTunes has staying power reminiscent of Microsoft (MSFT) Windows.”

Svenska Apple har faktiskt precis detta budskap just nu.

Den här trenden blir starkare med varje ny produkt som Apple introducerar. Både Apple TV och iPhone har iTunes som bas. Även om din iPod, Apple TV eller iPhone betingar ett högt värde, så har den omsorg och tid du lagt ned på att samla och organisera musik, video och annat i iTunes ett ännu högre värde.