En fördel som den första generationen iPod shuffle hade jämfört med den senaste modellen, var möjligheten att plugga in musikspelaren direkt i en USB–port. För att ladda och synka nya iPod shuffle används den medföljande dockningsstationen med vidhängande USB–sladd.

iPod ShuffleBud pluggas in direkt till iPod shuffle och har en USB–kontakt i andra änden. Vi lär säkert få se fler varianter på detta enkla tema framöver.