The Simpsons har ganska ofta referenser till olika Appleprodukter. Här är ett klipp som visar en framtidsvision där onda iPods förslavat mänskligheten.

Evil Ipods (From The Simpsons)