På sitt vanliga, grundliga sätt, har John Gruber gått igenom alla fakta, argument och ursäkter kring varför Adobe Soundbooth bara hanterar Intelmacar. Klart intressant läsning både för genomgången av skillnaderna vid utveckling för olika processorarkitekturer, men även för redogörelsen av Adobes skiftande syn på problemet.

Särskilt argumentet att PPC/G5 skulle vara en död arkitektur, klingar inte så väl när det kommer just från Adobe:

”The irony here is that many of the people buying these recent Power Mac G5s did so because they’re creative professionals who use Adobe software — software that doesn’t run natively on Intel hardware and isn’t going to until sometime in 2007. I.e., Adobe, more than any other software developer, is responsible for creative professionals buying late-model high-end PowerPC hardware.”

Mitt eget intryck är att Soundbooth inte är så väldigt märkvärdigt att det därigenom skulle motivera frånsteg från Universal–principen.