Att Jonathan Ive som Apples chefsdesigner är en viktig faktor för Apples framgång är helt klart. Men var hittar Jonathan sin inspiration? Dieter Rams som stod för innovativ design hos Braun från slutet av 50–talet fram till slutet av 90–talet är den inspirationskälla som verkar allra tydligast.

Braun drevs under denna tid av en liknande filosofi som Apple har nu. Funktion först, form efter funktion och hela tiden kommunikation mellan design och produktion med en engagerad ledning i toppen. Vit exteriör och perforerad metall går igen i designen hos både Dieter och Jonathan.

BRAUN LE1 (iMac)


BRAUN TP1 (iPod)


BRAUN L60 (iPod Hi–Fi)


BRAUN T1000 (Mac Pro)

Dieter Rams designprinciper:

 • Good design is innovative.
 • Good design makes a product useful.
 • Good design is aesthetic.
 • Good design helps us to understand a product.
 • Good design is unobtrusive.
 • Good design is honest.
 • Good design is durable.
 • Good design is consequent to the last detail.
 • Good design is concerned with the environment.
 • Good design is as little design as possible.
 • Back to purity, back to simplicity.

Som den retrofuturist jag är (med förkärlek för ljudprylar och datorer), så blir en djupdykning i Dieter Rams och Brauns designvärld en skön tripp. Framtiden var bättre förr.