Apple Education har lagt upp en intressant liten film där Jason Fried och David Heinemeier Hansson berättar om varför Mac OS X är rätt miljö för modern programutveckling. Deras idéer om att ständigt förenkla istället för att komplicera, är väl värda att ta till sig utav.

Deras företag 37signals i Chicago fokuserar på små, fokuserade webbapplikationer som gör sitt jobb utan att krångla till saker i onödan. De har dessutom utvecklat den mycket omtalade webbutvecklarmiljön Ruby on Rails, som för övrigt kommer att ingå i Mac OS X Leopard Server.

”We believe software is too complex. Too many features, too many buttons, too much to learn. We build web-based products that do less, work smarter, feel better, and are easier to use. We pay enormous attention to the details, interface, and overall customer experience of our products.”

Förutom detta så propagerar de ständigt för sin filosofi vad gäller enkla och smarta lösningar, bland annat genom bokutgivning och den egna intressanta bloggen Signal vs. Noise.