Robert X. Cringley har gjort en mycket skarpsynt analys av vad som skiljer Apples strategi för mediaförsäljning från de flesta andra på denna marknad. Den korta slutsatsen är att man genom att sälja media rakt av, gjort sig fria från mellanhänder och kan erbjuda en lättanvänd och lättbegriplig produkt.

”By selling outright, Apple doesn’t need ad sales to succeed, reducing its risk. It also reduces downloads, I am sure, but that’s not all bad. Even if the system were heroically successful right from the start, it might have technical problems. By ramping slowly with retail sales only, Apple can hope to keep ahead of the demand curve.”

Vidare beskriver han den balansakt mellan kvalitet och prisnivå som krävs för att få ett fotfäste (samt fler filmtitlar att erbjuda) inom filmförsäljning. iPod och iTV kan sedan bli perfekta bärare av HD–video när väl Apple fått en starkare position på marknaden.

”It is a brilliant and finely honed strategy that first targets the cable companies everyone loves to hate, identifies with the studios and calms them, calms Wal-Mart and Target, too, then eventually offers in the iPod an ultimate video container that can be filled over the Net or at a store.”