Apple har släppt Airport Update 2006-001 och Security Update 2006-005 för att täppa till säkerhetshål i Airport. Illasinnade attacker har kunnat orsaka bufferläckor och minnesläckor som sedan inneburit att kod kunnat köras på systemnivå eller användarnivå. Mer finns att läsa om detta hos Apple.

Ta ned rätt version via Programuppdatering under Äpplet i menyn, eller från Apples sida för nedladdningar. Security Update 2006-005 rekommenderas för alla användare.

John Gruber har tagit en närmare titt på denna säkerhetsuppdatering och huruvida den har något att göra med de påstådda brister som tidigare rapporterats. Gruber kommer till slutsatsen att de inte har något med varandra att göra. De brister som Maynor och Ellch påstod sig ha hittat är inte desamma som Apple nu åtgärdat.