Den alltid läsvärde John Gruber har gått igenom vad Apples Showtime–presentation betyder lite mer strategiskt för Apple. För att infria högt ställda förväntningar från alla möjliga håll fanns en hel del trösklar som Apple måste ta sig över.

  • Det krävdes en högre ljud– och bildkvalitet (utan enorma bandbreddskrav), än den nivå man hittills lagt sig på vad gäller video.
  • En iPod som spelar långfilmer behöver klara sig länge på en batteriladdning.
  • Filmbolagen måste övertygas att ställa rimliga villkor vad gäller pris och DRM–skydd.

”Yesterday’s announcements came remarkably close to satisfying all of these expectations. They haven’t performed any miracles — the new iPods don’t have larger screens; the new iTunes movie store debuted with only 75 titles, all from Disney; and the long-awaited missing link to the TV isn’t shipping until next year — but it was clearly an auspicious start to Apple’s inevitable entry into the movie business.”

Gruber går även in på själva presentationen, med tesen att Steve Jobs behöver färdiga produkter och tjänster att presentera för att komma till sin rätt. Vid WWDC häromsistens lämnade Jobs över det mesta till andra Applehöjdare.

”My theory is that Jobs hated this year’s WWDC keynote, because he hates showing unfinished work. Some people, and some companies, love to talk about work in progress. But not Jobs, and, therefore, not Apple. Given the state of the current 10.5 seed and the estimated “spring 2007” ship date, Leopard is obviously far from finished. But as the next revision of the platform that everyone attending WWDC works on, it had to be the central theme of both the conference and the keynote.”

Som avslutning går han igenom de små steg med vilka iTunes/iPod utvecklats. Just denna ständiga utveckling, utan drastiska skiften, är nyckeln till varför det helt enkelt inte går att rubba Apple på detta område nu.