Höga chefer som ger varandra fördelar (högar med pengar) är inget unikt för Sverige. Ett flertal företag i USA granskas just nu vad gäller misstänkta oegentligheter kring optioner och ekonomiska rapporter.

Kathleen Pender går i en artikel igenom Apples och Pixars handlande vad gäller optioner på ett grundligt sätt. Här förklaras även de regler som gäller i USA för hur och när optioner kan delas ut.

Vad gäller Apple så tycks inte Steve Jobs ha varit direkt inblandad i att tajma utdelandet av optioner för att ge maximal utdelning. Däremot ser det ut som att Jobs är desto mer insyltad i Pixars sätt att dela ut optioner.

”On Feb. 21, 1997, Pixar granted options to its creative genius John Lasseter one trading day before the company announced a five-picture deal with Walt Disney. The news gave Pixar stock a two-day gain of 55 percent.”

Klart läsvärt för dig som inte fått riktig kläm på Apples problem med sina finansiella rapporter. Det finns en risk att Jobs kan ligga pyrt till som företagsledare, särskilt med tanke på vad som skett i Pixar.

En intressant källa för alla som ägnar sig åt Applologi, är annars ett flertal artiklar från den före detta, relativt högt uppsatta Applechefen John Martellaro, som har mycket att säga om hur företagskulturen ser ut hos Apple.

I Johns blogg Applepeels kan du bland annat läsa om det han kallar Apple’s Mushroom School of Management. John har dessutom publicerat en intressant artikel om hur Apple hanterar sin väldiga kassa. Smaskiga grejer för den som har en konspiratorisk läggning.