För några veckor sedan kom rapporter om riktigt besvärliga problem med kombinationen Adobe CS2, QuickTime 7.1 och nya IntelMacar. Vid installation av antingen CS2 eller QT ville inte dessa datorer starta upp.

Problemet lokaliserades till QuickTime 7.1 som inte alls trivdes tillsammans med Adobe Version Cue, vilket installerades som startobjekt genom CS2. När Version Cue plockades bort, eller QT ersattes med äldre version, försvann problemen.

Nu har Apple fixat det hela med en ny version av QuickTime som spelar bättre med Adobes program och IntelMacar. Följande har Apple att säga om uppdateringen:

QuickTime 7.1.1 åtgärdar ett problem med startobjekt från andra tillverkare på Intel-baserade Mac-datorer. Uppdateringen åtgärdar även ett problem med export av Keynote-presentationer till iDVD.

Uppdateringen tas som vanligt ned via Programuppdatering under Äpplet i menyraden, eller via Apples nedladdningssida.