Har du lust, råd, tid och kunnande så är det möjligt att trimma en Mac mini med snabbare processor. Intelprocessorerna sitter i vanliga socklar vilket gör att de kan bytas ut. I dagsläget är 2,16 GHz Intel Core Duo det snabbaste alternativet med 2,33 GHz runt hörnet. Om några månader släpps Intel Core Duo 2 (Merom) som ska vara direkt utbytbar mot vanliga Core Duo.

Denna guide visar steg för steg hur du tar isär en Mac mini. Förhoppningsvis går det att få ihop Macen också efter lyckad operation.