Apple har klättrat upp till tredje plats på Business 2.0:s lista över de snabbast växande teknikföretagen. Fram till och med 2005 har Apple årligen, räknat från de tre föregående åren, ökat rätt rejält:

  • Omsättning – +35 %
  • Vinst – +158 %
  • Operativt kassaflöde – +145 %

Aktiekursen ökade under 2005 med 123 %, medan antalet anställda gick upp med 28 %.