Apple US kör idag igång ett nytt program för att samla in, samt miljövänligt ta hand om uttjänta datorer och iPods.

En ny flådig avdelning på Apples webbplats går igenom vilka åtgärder Apple vidtagit för att miljöanpassa sin tillverkning och sina produkter.

Man gör en särskild insats riktad mot skolsektorn. Där erbjuds ersättning för sådan utrustning som har ett kvarvarande värde på begagnatmarknaden.