John Gruber som är en noggrann man har skaffat sig en PowerBook av senaste generationen. Hans funderingar kring denna i relation till andra modeller av bärbara datorer är klart intressanta. Mycket handlar om vilka kriterier som väger in när man skall välja bärbar dator.

Gruber har bland annat tittat på skillnaden i design gentemot de flesta PC–tillverkares bärbara modeller. PowerBook fick sin nuvarande grundform redan 2001, men än idag ser de flesta PC–modeller klumpiga och plottriga ut i jämförelse. Inte minst gäller detta om man ser till alla flashiga plastdekaler som verkar nästintill obligatoriska för att göra reklam för diverse inkråm i datorerna.

”Presumably these decals are part of the licensing deals struck between the laptop makers and Microsoft, Intel, et al., but why not just say no? We’ll buy your CPUs; we’ll license your operating system; but we’re not going to put your ugly fucking stickers on our computers.”

Slutomdömet blir mycket gott vad gäller helheten. Som vanligt är rådet att behöver man en Mac nu så ska man köpa en nu, det kommer alltid snabbare, smidigare och billigare modeller längre fram.

”Depending on Apple’s Intel time table, there may yet be one more speed-bump revision in the PowerBook G4’s future. But if not, the current 15-inch PowerBook G4 is an appropriate send-off to one of the best products in Apple’s history.”

Apples 15–tums PowerBook är idag en klart köpvärd dator.