Time magazine ägnar omslaget och huvudartikeln i sitt oktobernummer åt Apples designprocess. Största delen av förklaringen till Apples framgång går att spåra till den metod som används för att ta fram nya produkter och tjänster. Istället för att skjutsa ett projekt från avdelning till avdelning så arbetar man tillsammans och reviderar gradvis resultatet. Steve Jobs kör med en bra liknelse från bilindustrin kring varför den traditionella metoden inte fungerar:

”You know how you see a show car, and it’s really cool, and then four years later you see the production car, and it sucks? And you go, What happened? They had it! They had it in the palm of their hands! They grabbed defeat from the jaws of victory! What happened was, the designers came up with this really great idea. Then they take it to the engineers, and the engineers go, ‘Nah, we can’t do that. That’s impossible.’ And so it gets a lot worse. Then they take it to the manufacturing people, and they go, ‘We can’t build that!’ And it gets a lot worse.”

Jobs har också en bra poäng kring möjligheterna med nya iPod. Eftersom vem som helst kan ta fram videomaterial till iPod, utan tanke på licensiering eller DRM–skydd så är det fritt fram för en ny marknad kring videomaterial.

”There is no market today for portable video. We’re going to sell millions of these to people who want to play their music, and video is going to come along for the ride. Anyone who wants to put out video content will put it out for this. And we’ll find out what happens.”