Steve Jobs har en del att säga om varför Apple är dominerande inom den digitala musikvärlden. Apples styrka är att man kontrollerar och integrerar hela kedjan från mjukvara och hårdvara till butiken för musiken.

”The iPod looks like a piece of hardware, but it’s not. It’s software. And iTunes is the best jukebox and iTunes Music Store is the best digital music distribution service.”

Han passade även på att avfärda de skriverier som varit kring diverse patentfrågor vad gäller iPod som ”lazy reporting”.