Trots att Steve Jobs förnekat att en iPod med videofunktionalitet skulle vara någon bra idé så har Apple hursomhelst förberett sig för denna utveckling. I Juni 2005 utökades omfattningen av vad som ska skyddas med varumärket iPod till att inkludera video.

”full line of electronic and mechanical accessories and computer software for portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio, image, and video files; […] all for use with portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio, image, and video files in Class 9”

Det ursprungliga skyddet för iPod från Oktober 2001 begränsade sig till text, data och ljudfiler.