Här kan du läsa lite nördfakta om den dator Apple hyr ut till de som vill utveckla och testa sina programvaror med inför den riktiga Intelpremiären.

”Apple System Profiler includes a new line under Hardware listing CPU Features; for the 3.6GHz Pentium 4 this comprises a rather lengthy list of technical acronyms: FPU, VME, DE, PSE, TSC, MSR, PAE, MCE, CX8, APIC, SEP, MTRR, PGE, MCA, CMOV, PAT, PSE36, CLFSH, DS, SCPI, MMX, FXSR, SSE, SEE2, SS, HTT, TM, SSE3, MON, DSCPL, EST, TM2, CX16, and TPR.”

Varken moderkort eller grafikprocessor är särskilt avancerade och tar bara upp en liten del av den G5–låda de är monterade i. Det går att installera och köra Windows i maskinen, men de rätta grafikdrivrutinerna saknas. Däremot går det inte att installera Apples MacTel OS X i vanliga PC.

Enligt vissa så kommer Apple att använda sig av en EDID–krets (hårdvarulås) för att låsa operativet till Apples hårdvara. Huruvida de har använt sig av den metoden i denna kombination av utvecklardator och utvecklarOS är inte klarlagt.