Etikett: soho

Kopplingen mellan Apple och Beats är ingen slump

Att Apple och Beats passar fint ihop är ingen slump. Beats har länge sett upp till och tagit efter Apple när det gäller att nå en ledande position…