Etikett: iris 9000

Siris nya kompis IRIS 9000 något för alla hårda scifinördar

Den klassiska scififilmen 2001 med sin kamp mellan människa och maskin, porträtterad av den röstkontrollerade rymdskeppsdatorn HAL 9000, har gjort ett starkare avtryck än alla efterföljande filmer i genren….