Etikett: romain moisescot

Världens största samling med historiskt material från Apple

Steve Jobs donerade i stort sett allt samlat historiskt material från Apple till Stanford University efter sin återkomst till Apple. Samlingen har sedan dess svällt med mer donerat…

Apples väg mot nya höjder

Romain Moisescots grundliga biografisajt över Steve Jobs har uppdaterats med lite nytt material. Bland annat med ett diagram som tydligt visar Apples fantastiska återhämtning sedan krisåren på 1990–talet. En…