Vid tiden för Steve Jobs återkomst 1997 var Apple konkursmässigt. Med hjälp av rensning i produktfloran, introduktionen av iMac och en injektion av kapital och förtroende från Microsoft startade klättringen uppåt igen.

Men en sak jag inte hade koll på var att Apple även i början av 2000-talet gick med förlust ett par år. Sista kvartalet med röda siffror var Q1 2003 som avslutades sista december 2002. Med iPod och senare iPhone gick sedan vinstsiffrorna brant uppåt.

Apple annual profits

Värt att tänka på är att staplarna i diagrammet blir väldigt dramatiska med tanke på Apples nuvarande skyhöga vinstsiffror och att allt anges i miljarder USD.

”Our memory of Apple’s history involves Jobs returning in 1997, the iMac in 1998, and the iPod in 2001, leading the company into a glorious future. The fact is, after a few years of a return to profitability, Apple went in the hole in 2001 and 2002.”