Spencer Jakab har satt samman några milstolpar från vägen fram till ett marknadsvärde över en biljon USD för Apple. iPod, iPhone och iPad är viktiga hållpunkter i denna berättelse.

”Apple reached a market value of $1 trillion on Thursday, propelled by the sustained success of the iPhone.”