Chris MacAskill berättar om hur han och andra på NeXT gick bakom ryggen på Steve Jobs för att kontakta Andy Grove på Intel om byte av processor för NeXT. I förlängningen ledde detta till att NeXTstep var mer intressant för Apple än Be OS som bas för det som kom att bli Mac OS X.

Steve Jobs

”A lot of people at Apple were afraid of Steve and Jean-Louis had many supporters. Be OS was very respected. In the end it came down to NeXT already supporting Intel and that was important to us.”

–Gil Amelio, Apple CEO